Kody PKD – gdzie znaleźć?

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z wypełnianiem różnego rodzaju papierów. Wśród nich znajduje się druk CEIDG-1, w którym jest jedno pole nastręczające nieco trudności w wypełnieniu, a mianowicie pole 06.3, w którym należy podać 5-znakowy symbol rodzaju prowadzonej działalności. Miejsc na wpisanie kodów jest aż 10 i w przypadku zakładania działalności warto wpisać ich jak najwięcej, aby uniknąć składania wniosku o rozszerzenie działalności.

Na pierwszym miejscu należy umieścić kod głównej działalności firmy. Z czym się wiąże podanie nieprawidłowych kodów PKD? Nieprawidłowo podane kody dla prowadzonej działalności gospodarczej wiążą się z groźbą nałożenia grzywny oraz nieotrzymaniem dotacji, wykluczeniem z przetargów. Jak ustalić kody PKD? Kody można znaleźć w internecie – wystarczy wpisać w wyszukiwarkę “pkd kody” i wyświetlą się narzędzia ułatwiające klasyfikację prowadzonej działalności. Można też wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o indywidualną interpretację.

Możesz również polubić…