Pieśni wielkopostne

Muzyka to jeden z największych darów, jaki stworzył sam człowiek, by umilać sobie życie. Warto zatem zwrócić uwagę, jak wielką moc w życiu duchowym istoty ludzkiej posiadają pieśni wielkopostne, które to możemy wyśpiewywać jako członkowie wspólnoty chrześcijańskiej.
Gorzkie Żale, czy też ” Ach Mój Jezu”, to utwory, które pomagają nam zsolidaryzować się z cierpiącym Jezusem, którego męka stanowi symboli miłości wyznawanej temu, który ponad wszelką wartość przedłożył ludzkie dobro.
Pieśni wielkopostne pozwalają Człowiekowi, jako istocie duchowej i świadomej swojego przemijania, pochylić się nad śmiercią Jezusa, Syna Jedynego Boga, który świadomie oddał się na mękę.
Wysławiamy ten fakt ponad wszelką wątpliwość, jako prawdę objawioną, która pozwala nam wierzyć. Człowiek, jako istota racjonalna skłania się ku temu w pełnej pokorze oraz w zaufaniu, że Bóg, który stworzył Świat ma pełną świadomość tego, co potrzebne Człowiekowi.
W duchu śpiewu z okazji Świąt Wielkiej Nocy jesteśmy w stanie pokonać wszelkie trudności i zaufać w to, że ponownie można powstać z popiołów.

Możesz również polubić…